Regulamin

REGULAMIN 2019

CHARAKTER ZAWODÓW

Zawody Maraton Wigry oraz bieg Pogoń za Bobrem mają charakter biegów przełajowych po
wyznaczonych trasach. Zawody polegają na przebiegnięciu (przejściu) jednej z wyznaczonych tras.

 

ORGANIZATOR

Organizatorem Zawodów jest Fundacja Ultra, ul. Parkowa 19/14, 38-400 Krosno, NIP: 6842642133, REGON: 363263072, KRS: 0000592521

Współorganizatorami są Wigierski Park Narodowy oraz firma Krzysztof Gajdziński KAYF.

 

TERMIN, MIEJSCE, PROGRAM

Biegi na obu trasach odbędą się 17 sierpnia 2019 roku.

Bazą Zawodów będzie Stary Folwark. Start Maratony Wigry zlokalizowany będzie w miejscowości Wigry, meta w Starym Folwarku. Zawodnicy Maratonu zostaną przewiezieni na
miejsce startu autobusami spod Zespołu Szkół w Starym Folwarku - 150 metrów od Placu Gminnego. Start i meta Biegu Pogoń za Bobrem umiejscowione będą w Starym Folwarku.

Zawody odbędą się wg następującego programu:

Piątek, 16.08.2019 r.

17:00 – 22:00 – praca biura zawodów

19:00 – 21:00 – Ziemniak Party

21:00 - 21:30 – odprawa techniczna dla uczestników Maratonu (nieobowiązkowa)

 

Sobota, 17.08.2019 r.

7:00 – 9:30 – praca biura zawodów, zapisy dla Maratonu Wigry tylko do 8:30.

8:00 – 9:00 – transfer uczestników Maratonu Wigry na miejsce startu (zapewnia organizator)

9:15 – uroczyste przywitanie uczestników

9:30 – start Maratonu Wigry

11:00 – start Biegu Pogoń za Bobrem

13:00 – zamknięcie mety Biegu Pogoń za Bobrem

16:30 – zamknięcie mety Maratonu Wigry

16:30 – dekoracja zwycięzców Pogoni za Bobrem oraz Maratonu Wigry

17:30 – ognisko dla uczestników i kibiców

 

TRASY, LIMITY, PUNKTY KONTROLNE, BUFETY

Zawody odbędą się na dwóch trasach:

1) Maraton Wigry ok 42 km wokół Jeziora Wigry (głównie zielonym szlakiem) – w znakomitej
większości leśne ścieżki i drogi gruntowe, asfalt (nie więcej niż 5km)

Przebieg: Pokamedulski Klasztor w Wigrach (START) – Czerwony Folwark – Mikołajewo – Czerwony Krzyż – Bryzgiel – Płociczno – Cimochowizna – Plac Gminny Stary Folwark (META)

Limit czasowy: 7 godzin

Limit zawodników: 300

Przewyższenie: +498 m / -494 m

Na trasie 6 punktów odżywczych.

Oprócz standardowych przekąsek i napojów na bufetach będą także produkty regionalne.

 

2) Pogoń za Bobrem – 13 km – drogi gruntowe i leśne, asfalt (ok 1,5km)

Przebieg: Stary Folwark Plac Gminny – czerwonym szlakiem przez Leszczewek aż do Bindasowej Drogi – skręt w lewo (na południe) w szlak rowerowy R11 – szlakiem R11 aż do skrzyżowania ze szlakiem czarnym – skręt w lewo (na zachód) szlakiem czarnym aż do skrzyżowania „KŁADKA” – dalej zielonym szlakiem przez Cimochowiznę – następnie skrótem ostro w dół (serpentyny zielonego szlaku na lewo) – na dole powrót na zielony szlak i zielonym szlakiem aż do Placu Gminnego w Starym Folwarku.

Limit czasowy: 2 godziny

Limit zawodników: 200

Przewyższenie: +154 m/ -154 m

Na trasie 2 punkty odżywcze.

 

Oprócz standardowych przekąsek i napojów na bufecie będą także produkty regionalne.

Organizator zastrzega możliwość zmiany limitów zawodników na poszczególnych trasach przy zachowaniu łącznego limitu 500 zawodników na obu trasach.

Miejsca startowe do dyspozycji Organizatora: 20 osób na obu trasach.

 

UCZESTNICTWO

Aby wziąć udział w zawodach należy spełnić następujące warunki:

- mieć ukończone 18 lat (Maraton Wigry) albo mieć ukończone 16 lat i przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Pogoni za Bobrem (dot. wyłącznie Pogoni za Bobrem)

- wpłacić opłatę startową przed wyczerpaniem się limitu miejsc - dane do wpłaty: Fundacja Ultra, ul. Parkowa 19/14, 38-400 Krosno, nr rachunku (mBank): 92 1140 2004 0000 3802 7602 1709

- zaakceptować regulamin i zgłosić się za pomocą FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

- odebrać pakiet startowy w Biurze Zawodów w wyznaczonych godzinach

- stawić się punktualnie na starcie

W indywidualnych przypadkach, na wniosek zainteresowanych, Organizator może zezwolić na udział osób poniżej 16 roku życia w Pogoni za Bobrem. Jest to jednak możliwe wyłącznie pod opieką pełnoprawnego opiekuna na całej trasie.

 

ZASADY RYWALIZACJA NAGRODY

Klasyfikacja w podziale na mężczyzn i kobiety na obu trasach zostanie przeprowadzona w dwóch kategoriach wiekowych:

- juniorzy młodsi – do 39 roku życia (urodzeni 1 stycznia 1979 i później)

- juniorzy starsi – 40 lat i powyżej (urodzeni przed 1 stycznia 1979)

Najlepszym zawodnikom w kategoriach przyznane zostaną nagrody rzeczowe (pula ngród minimum 3000 zł).

 

Zasady obowiązujące podczas zawodów:

- każdy uczestnik zobowiązany jest do zamocowania numeru startowego w widocznym miejscu z przodu swojego ciała

- każdy uczestnik porusza się wyłącznie po wyznaczonej trasie

- każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego

- każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Wigierskiego Parku Narodowego oraz ogólnych zasad poruszania się na terenie parków narodowych i terenów leśnych w Polsce

- obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia, niszczenia roślinności i infrastruktury oraz innych działań niosących szkodą przyrodzie Wigierskiego Parku Narodowego oraz Nadleśnictwa Suwałki

 

Niestosowanie się do któregokolwiek z punktów Regulaminu może grozić dyskwalifikacją uczestnika.

 

BEZPIECZEŃSTWO

Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą rościć żadnych pretensji wobec organizatorów.

Przystępując do Zawodów każdy Uczestnik deklaruje, iż jego stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w tego rodzaju aktywności fizycznej.

Uczestnicy zobowiązują się do zachowania szczególnej ostrożności na terenie biura oraz bazy zawodów, w strefie startu i mety, przy przekraczaniu dróg asfaltowych i torów, podczas poruszania się drogami asfaltowymi oraz do bezwzględnego podporządkowania się oznaczeniom ostrzegawczym Organizatora i poleceniom Policji oraz służby porządkowej Organizatora. Ze względów bezpieczeństwa na trasie Maratonu każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania sprawnego (naładowanego, z działającą kartą SIM) telefonu komórkowego.

 

REZYGNACJA

W przypadku ewentualnej chęci rezygnacji na trasie Zawodów, uczestnik powinien zrobić to w jednym z Punktów Kontrolnych. W przypadku braku takiej możliwości niezbędne jest telefoniczne poinformowanie Organizatora o rezygnacji pod numerem wskazanym w pakiecie startowym (733 869 222).

Organizator nie gwarantuje zwiezienia z trasy w przypadku rezygnacji poza punktem kontrolnym.

 

OPŁATA STARTOWA

Uczestnicy opłacają opłatę startową w wysokości:


Płatność w terminie do 28 lutego 2019:

Płatność między
1 marca a 31 maja 2019:

Płatność po 31 maja 2019:

Maraton Wigry

140 zł

160 zł

180 zł

Pogoń za Bobrem

55 zł

65 zł

70 zł

Koszulka biegowa z nadrukiem Maratonu Wigry

45 zł


Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w zawodach.
Nie ma możliwości przepisania pakietu na innego zawodnika. 
Płatność możliwa jest za pomocą płatności online przy zapisach lub przelewem bankowym. Dane do przelewu bankowego: 
Fundacja Ultra, ul. Parkowa 19/14, 38-400 Krosno, nr rachunku (mBank):
92 1140 2004 0000 3802 7602 1709

 

Na życzenie uczestnika istnieje możliwość wystawienia faktury VAT za opłatę startową. Faktury  będą wystawiane WYŁĄCZNIE w miesiącu zaksięgowania wpłaty, a dane odbiorcy na fakturze muszą być tożsame z danymi wpłacającego. W przypadku wątpliwości prosimy o wcześniejszy kontakt przed dokonaniem płatności.

 

BAZA I BIURO ZAWODÓW

Baza i Biuro Zawodów znajdować się będzie w Starym Folwarku, 16-402 Suwałki. Dokładny adres zostanie podany przed Zawodami.

Organizator nie zapewnia zakwaterowania w bazie Zawodów podczas ich trwania.

 

ŚWIADCZENIA

Organizator w ramach opłaty startowej zapewnia następujące świadczenia:

1) Maraton Wigry:

- posiłek regeneracyjny i napój na mecie (zestaw standardowy lub wegański)

- minimum 6 bufetów na trasie (standardowe przekąski i napoje + produkty regionalne)

- Ziemniak Party w przeddzień biegu (16 sierpnia)

- elektroniczny pomiar czasu

- numer startowy

- pamiątkowy medal dla każdego, kto ukończy trasę

- nagrody dla najlepszych zawodników oraz rozlosowane wśród wszystkich obecnych uczestników

- degustacja produktów regionalnych Suwalszczyzny i Sejneńszczyzny

 

2) Bieg Pogoń za Bobrem:

- napój i posiłek na mecie

- 2 bufety na trasie (standardowe przekąski i napoje + produkty regionalne)

- elektroniczny pomiar czasu

- pamiątkowy medal na mecie

- nagrody dla najlepszych zawodników oraz rozlosowane wśród wszystkich obecnych uczestników

- degustacja produktów regionalnych Suwalszczyzny i Sejneńszczyzny

- numer startowy 

 

OCHRONA WIZERUNKU, DANE OSOBOWE

Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika w materiałach dot. Zawodów, tj. w szczególności relacjach z Zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów oraz materiałach Sponsorów i Partnerów Zawodów.

Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Fundacja Ultra z siedzibą pod adresem Parkowa 19/14, 38-400 Krosno, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji Zawodów, w tym do publikacji danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami oraz przesłania rezultatu uczestnika na wskazany podczas rejestracji nr telefonu.

Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.

Podanie danych osobowych i trwająca zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w Zawodach.

Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji Zawodów i akcji z nią związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia, w niezbędnym do tego zakresie. Dotyczy to zwłaszcza podmiotów takich jak: firmy pomiaru czasu, firmy obsługujące płatności elektroniczne, a także International Trail Running Association.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Zawodów.

Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Zawodów Maraton Wigry także we współpracy z innymi osobami, np. wolontariuszami, które to osoby realizują czynności związane z organizacją i przebiegiem Zawodów.

 

ZMIANY REGULAMINU

Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie Zawodów - www.maratonwigry.pl

Uczestnicy są zobowiązani do zapoznawania się ze zmianami. Regulamin został zapisany w wersji polskiej i angielskiej. W przypadku uznania przepisów obu wersji za sprzeczne względem siebie, w mocy pozostają przepisy wersji polskiej.

PARTNERZY

 

   HERB GMINY SUWAŁKI bez pola

Partner motoryzacyjny:

Jeep logo black white

 Forte


                            logo powiat Sejny2       Logo Zasilane natura jedna linia

 

  browar pn logo 2     LOGO domowy wypiek sekaczy sm    KARCZMA POLSKA LOGO 

   logo    logo fundacja

         TraseoŁUT COL color copy