Regulamin

REGULAMIN 2018

CHARAKTER ZAWODÓW

Zawody Maraton Wigry oraz bieg Pogoń za Bobrem mają charakter biegów przełajowych po
wyznaczonych trasach. Zawody polegają na przebiegnięciu (przejściu) jednej z wyznaczonych tras.


ORGANIZATOR

Organizatorem Zawodów jest Fundacja Ultra, ul. Parkowa 19/14, 38-400 Krosno, NIP: 6842642133, REGON: 363263072, KRS: 0000592521

Współorganizatorami są Wigierski Park Narodowy oraz firma Krzysztof Gajdziński KAYF.


TERMIN, MIEJSCE, PROGRAM

Biegi na obu trasach odbędą się 25 sierpnia 2018 roku.

Bazą Zawodów będzie Stary Folwark. Start Maratony Wigry zlokalizowany będzie w miejscowości Wigry, meta w Starym Folwarku. Zawodnicy Maratonu zostaną przewiezieni na
miejsce startu autobusami spod Zespołu Szkół w Starym Folwarku - 150 metrów od Placu Gminnego. Start i meta Biegu Pogoń za Bobrem umiejscowione będą w Starym Folwarku.

Zawody odbędą się wg następującego programu:

Piątek, 24.08.2018 r.

Od 16:00 – przyjmowanie zawodników w bazie zawodów (Stary Folwark)

17:00 – 22:00 – praca biura zawodów

19:00 – 21:00 – Ziemniak Party

21:00 - 21:30 - odprawa techniczna dla uczestników Maratonu (nieobowiązkowa)

Sobota, 25.08.2018 r.

7:00 – 9:30 – przyjmowanie zawodników w bazie oraz praca biura zawodów, zapisy dla Maratonu
Wigry tylko do 8:30.

8:00 – 9:00 – transfer uczestników Maratonu Wigry na miejsce startu (zapewnia organizator)

9:15 – uroczyste przywitanie uczestników

9:30 – start Maratonu Wigry

11:00 – start Biegu Pogoń za Bobrem

13:00 – zamknięcie mety Biegu Pogoń za Bobrem

16:30 – zamknięcie mety Maratonu Wigry

16:30 – dekoracja zwycięzców Pogoni za Bobrem oraz Maratonu Wigry

17:30 – ognisko/grill

Niedziela, 26.08.2018 r.

Do godziny 12:00 – wykwaterowanie uczestników z Bazy Zawodów


TRASY, LIMITY, PUNKTY KONTROLNE, BUFETY

Zawody odbędą się na dwóch trasach:

1) Maraton Wigry ok 42 km wokół Jeziora Wigry (głównie zielonym szlakiem) – w znakomitej
większości leśne ścieżki i drogi gruntowe, asfalt (nie więcej niż 5km)

Przebieg: Pokamedulski Klasztor w Wigrach (START) – Czerwony Folwark – Mikołajewo – Czerwony
Krzyż – Bryzgiel – Płociczno – Cimochowizna – Plac Gminny Stary Folwark (META)

Limit czasowy: 7 godzin

Przewyższenie: +498 m / -494 m

Na trasie 6 punktów odżywczych.

Oprócz standardowych przekąsek i napojów na bufetach będą także produkty regionalne.

2) Bieg Pogoń za Bobrem – 13 km – drogi gruntowe i leśne, asfalt (ok 1,5km)

Stary Folwark Plac Gminny – czerwonym szlakiem przez Leszczewek aż do Bindasowej Drogi – skręt
w lewo (na południe) w szlak rowerowy R11 – szlakiem R11 aż do skrzyżowania ze szlakiem czarnym
– skręt w lewo (na zachód) szlakiem czarnym aż do skrzyżowania „KŁADKA” – dalej zielonym szlakiem
przez Cimochowiznę – następnie skrótem ostro w dół (serpentyny zielonego szlaku na lewo) – na
dole powrót na zielony szlak i zielonym szlakiem aż do Placu Gminnego w Starym Folwarku.

Limit czasowy: 2 godziny

Przewyższenie: +154 m/ -154 m

Na trasie 2 punkty odżywcze.

Oprócz standardowych przekąsek i napojów na bufecie będą także produkty regionalne.

Łączny limit zawodników na obu trasach wynosi 500 osób. 

Miejsca startowe do dyspozycji Organizatora: 20 osób na obu trasach.

UCZESTNICTWO

Aby wziąć udział w zawodach należy spełnić następujące warunki:

- mieć ukończone 18 lat (Maraton Wigry) albo mieć ukończone 16 lat i przedstawić pisemną zgodę
rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Biegu Bobra (dot. wyłącznie Biegu Bobra)

- wpłacić opłatę startową przed wyczerpaniem się limitu miejsc - dane do wpłaty: Fundacja Ultra, ul. Parkowa 19/14, 38-400 Krosno, nr rachunku (mBank): 92 1140 2004 0000 3802 7602 1709

- zaakceptować regulamin i zgłosić się za pomocą FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO 

- odebrać pakiet startowy w Biurze Zawodów w wyznaczonych godzinach

- stawić się punktualnie na starcie

W indywiduwalnych przypadkach, na wniosek zainteresowanych, Organizator może zezwolić na udział osób poniżej 16 roku życia w Pogoni za Bobrem. Jest to jednak możliwe wyłącznie pod opieką pełnoprawnego opiekuna na całej trasie.

ZASADY RYWALIZACJA NAGRODY

Klasyfikacja w podziale na mężczyzn i kobiety na obu trasach zostanie przeprowadzona w dwóch
kategoriach wiekowych:

- juniorzy młodsi – do 39 roku życia (urodzeni 1 stycznia 1978 i później)

- juniorzy starsi – 40 lat i powyżej (urodzeni przed 1 stycznia 1978)

Najlepszym zawodnikom w kategoriach przyznane zostaną nagrody rzeczowe (pula ngród minimum 3000zł).

Zasady obowiązujące podczas zawodów:

- każdy uczestnik zobowiązany jest do zamocowania numeru startowego w widocznym miejscu z
przodu swojego ciała

- każdy uczestnik porusza się wyłącznie po wyznaczonej trasie

- każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego

- każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Wigierskiego Parku Narodowego
oraz ogólnych zasad poruszania się na terenie parków narodowych i terenów leśnych w Polsce

- obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia, niszczenia roślinności i infrastruktury oraz innych działań
niosących szkodą przyrodzie Wigierskiego Parku Narodowego oraz Nadleśnictwa Suwałki

Niestosowanie się do któregokolwiek z punktów Regulaminu może grozić dyskwalifikacją uczestnika.

BEZPIECZEŃSTWO

Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a w razie poniesienia uszczerbku na
zdrowiu lub strat materialnych nie będą rościć żadnych pretensji wobec organizatorów.

Przystępując do Zawodów każdy Uczestnik deklaruje, iż jego stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w tego rodzaju aktywności fizycznej.

Uczestnicy zobowiązują się do zachowania szczególnej ostrożności przy przekraczaniu dróg
asfaltowych i torów oraz do bezwzględnego podporządkowania się oznaczeniom ostrzegawczym Organizatora i poleceniom Policji oraz służby porządkowej Organizatora.

Ze względów bezpieczeństwa na trasie Maratonu każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania sprawnego (naładowanego, z działającą kartą SIM) telefonu komórkowego.

REZYGNACJA

W przypadku ewentualnej chęci rezygnacji na trasie Zawodów, uczestnik powinien zrobić to w
jednym z Punktów Kontrolnych. W przypadku braku takiej możliwości niezbędne jest telefoniczne
poinformowanie Organizatora o rezygnacji pod numerem wskazanym w pakiecie startowym (883 886 219).

Organizator nie gwarantuje zwiezienia z trasy w przypadku rezygnacji poza punktem kontrolnym.

OPŁATA STARTOWA

Uczestnicy opłacają opłatę startową w wysokości:

 Płatność w terminie do 31 stycznia 2018:Płatność między 1 lutego a 31 maja 2018:Płatność po 31 maja 2018:
Maraton Wigry 130zł 150zł 170zł
Pogoń za Bobrem 50zł 60zł 65zł
Koszulka biegowa z nadrukiem Maratonu Wigry 45zł


Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w zawodach. Nie ma możliwości przepisania pakietu na innego zawodnika.
 

Na życzenie uczestnika istnieje możliwość wystawienia faktury VAT za opłatę startową. Faktury  będą wystawiane WYŁĄCZNIE w miesiącu zaksięgowania wpłaty, a dane odbiorcy na fakturze muszą być tożsame z danymi wpłacającego. W przypadku wątpliwości prosimy o wcześniejszy kontakt przed dokonaniem płatności.

BAZA I BIURO ZAWODÓW, ZAKWATEROWANIE

Baza i Biuro Zawodów znajdować się będzie w Starym Folwarku, 16-402 Suwałki. Dokładny adres zostanie podany minimum 3 miesiące przed Zawodami.

Organizator zapewnia nieodpłatne zakwaterowanie w dniach 24-26 sierpnia 2018, w w warunkach turystycznych (własna karimata + śpiwór, dostęp do sanitariatów i prysznicy) WYŁĄCZNIE dla 30 uczestników, którzy jako pierwsi zadeklarują chęć skorzystania z noclegu i dokonają opłaty wpisowego (decyduje kolejność wpłat).

Ze względu na możliwości obiektu Bazy Zawodów, Organizator nie zapewnia noclegów pozostałym
uczestnikom.

ŚWIADCZENIA

Organizator w ramach opłaty startowej zapewnia następujące świadczenia:

1) Maraton Wigry:

- posiłek regeneracyjny i napój na mecie (zestaw standardowy lub wegański)

- minimum 6 bufetów na trasie (standardowe przekąski i napoje + produkty regionalne)

- Ziemniak Party w przeddzień biegu (24 sierpnia)

- obsługa sędziowska, elektroniczny pomiar czasu

- numer startowy

- pamiątkowy medal dla każdego, kto ukończy trasę

- nagrody dla najlepszych zawodników oraz rozlosowane wśród wszystkich obecnych uczestników

- degustacja produktów regionalnych Suwalszczyzny i Sejneńszczyzny

- mapa z zaznaczoną trasą

2) Bieg Pogoń za Bobrem:

- napój i posiłek na mecie

- 2 bufety na trasie (standardowe przekąski i napoje + produkty regionalne)

- obsługa sędziowska, elektroniczny pomiar czasu

- pamiątkowy medal na mecie

- nagrody dla najlepszych zawodników oraz rozlosowane wśród wszystkich obecnych uczestników

- degustacja produktów regionalnych Suwalszczyzny i Sejneńszczyzny

- numer startowy 

- mapa z zaznaczoną trasą

OCHRONA WIZERUNKU, DANE OSOBOWE

Uczestnicy Zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dot. Zawodów, tj. w szczególności relacjach z Zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów oraz Sponsorów.

Uczestnicy Zawodów wyrażają też zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Zawodów.

EWENTUALNE ZMIANY REGULAMINU

Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie Zawodów – www.maratonwigry.pl.

Uczestnicy są zobowiązani do zapoznawania się ze zmianami.

PARTNERZY

Sponsor Złoty:

36319109 1710482029021667 8625195560535588864 n

 


   HERB GMINY SUWAŁKI bez pola

Partner motoryzacyjny:

Jeep logo black white

                            logo powiat Sejny2

        ŁUT COL color copy

 

  logo szulc     browar pn logo 2      KARCZMA POLSKA LOGO     logo fundacja

   hufiecsuwalki  logo  Karting Plaza logo 181x100    

 

      tb logo v2 copy     Traseo